Moksleivių konkursas „Konstituciniu keliu“

SKELBIAMI MOKSLEIVIŲ KONKURSO „KONSTITUCINIU KELIU“ NUGALĖTOJAI

Komisija moksleivių konkurso „Konstituciniu keliu“ dalyvius spalio 11–14 dienomis vertino pagal šiuos tris kriterijus: turinį, kūrybiškumą ir pateikimo formos interaktyvumą. Susumavus visus taškus skelbiamos trys pagrindinės vietos ir viena papildoma:

I-ąją vietą užėmė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos IIc klasės moksleiviai. Moksleivių praktinis-kūrybinis darbas buvo įvertintas ir kaip interaktyviausias, ir kaip turintis geriausią turinį. Jų testą galite rasti čia.

II-ąją vietą užėmė dvi moksleivių klasės:

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos IV klasė. Moksleivių praktinis-kūrybinis darbas buvo įvertintas kaip pateikiantis išsamiausią ir giliausią turinį. Jų testą galite rasti čia
Šiaulių Dainų progimnazijos 7a klasė. Moksleivių praktinis-kūrybinis darbas buvo įvertintas kaip kūrybiškiausia testo pateikimo forma. Jų testą galite rasti čia

Papildomą III-ąją vietą užėmė Klaipėdos Vydūno gimnazijos IItd klasės moksleiviai, kurie pateikė išskirtinę dviejų klausimų formą. Pirmąjį testo klausimą galite rasti čia, o antrąjį čia

Pirmosios ir antrųjų vietų nugalėtojai laimėjo LRPK Valstybės pažinimo centro atvykimą į mokyklą. Valstybės pažinimo centro apsilankymo metu nugalėtojai bus pakviesti pirmieji sužaisti interaktyvų žaidimą lentoje „Konstituciniu keliu“, apdovanoti Valstybės pažinimo centro prizais ir diplomais. Trečiosios vietos nugalėtojai bus apdovanoti prizais ir diplomu. Taip pat iš kiekvienos laimėtojų klasės vienas testo klausimas spalio 24 d. bus patalpintas šiame polapyje, nurodant autorystę.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir sveikiname konkurso nugalėtojus!

APIE KONKURSĄ „KONSTITUCINIU KELIU“

2022 metais minime dvi išskirtines istorines datas: 1922 m. rugpjūčio 1 d. priimtos pirmosios Lietuvos Respublikos Konstitucijos 100-metį ir 1992 m. spalio 25 d. priimtos LR Konstitucijos 30-metį. Pirmoji demokratinė Konstitucija atspindėjo atgimusios lietuvių tautos norą būti nepriklausoma ir pamatines žmogaus teises gerbiančia valstybe. Remiantis šiomis idėjomis, buvo priimta ir šiuo metu galiojanti Konstitucija. 

Kviečiame žengti „Konstituciniu keliu“ ir 5–12 klasės moksleivius dalyvauti konkurse, leisiančiame daugiau sužinoti apie pagrindinį Lietuvos įstatymą!

Konkursas sudarytas iš dviejų etapų. Pirmajame etape kviečiame Jus išspręsti interaktyvų testą ir parsisiųsti tai pažymintį diplomą, o antrajame sukurti savo testą, kuris apimtų 1922 m. ir 1992 m. Konstitucijas ir jį pateikti konkurso organizatoriams. 

Konkurso nugalėtojai sulauks Valstybės pažinimo centro komandos vizito mokykloje ir bus pakviesti pirmieji sužaisti interaktyvų žaidimą–lentą „Konstituciniu keliu“ bei apdovanoti Valstybės pažinimo centro prizais ir diplomais. Taip pat iš kiekvienos laimėtojų klasės vienas testo klausimas bus patalpintas polapyje https://k100.pazinkvalstybe.lt, nurodant autorystę!

Sėkmės!

KONKURSO NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Konkurso „Konstituciniu keliu“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą.

1.2. Konkurso organizatorius – Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centras, koordinatorė – Justina Baltrūnaitė, el. paštas justina.baltrunaite@prezidentas.lt, tel. +370 682 88609.

1.3. Konkursas „Konstituciniu keliu“  – tai LR Konstitucijos žinių ir praktinių-kūrybinių darbų konkursas, skirtas 5–12 klasių moksleiviams, siekiantiems daugiau sužinoti apie 1922 m. rugpjūčio 1 d. ir 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijas.

1.4. Konkurso tikslas – padėti moksleiviams pažinti svarbiausią valstybės įstatymą – Konstituciją.

2. KONKURSO DALYVIAI

2.1. Konkurse gali dalyvauti 5–12 moksleivių klasės. 

3. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

3.1. Konkursas vyksta 2022 m. rugsėjo 5 d. – spalio 10 d.
3.2. Konkurso dalyviai kviečiami atlikti dvi užduotis:
3.2.1. Konkurso testo sprendimas – konkurse dalyvaujanti klasė (visi kartu) išsprendžia testą „Konstituciniu keliu“ svetainėje www.k100.pazinkvalstybe.lt/. Sėkmingai išsprendę testą, būsite nukreipti į diplomo gavimo skiltį. Sėkmingam diplomo gavimui, pirmame laukelyje įrašykite mokyklos pavadinimą, antrame laukelyje – klasę, trečiame nurodykite miestą. Ketvirtame langelyje įrašykite atsakingo asmens (pildančio testą kartu su moksleiviais) kontaktinę informaciją: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį. Parsisiuntę diplomą 24 val. laikotarpyje gausite pirmojo etapo sėkmingo įveikimo patvirtinimą. Testą spręsti kviečiame iki 2022 m. rugsėjo 19 d.
3.2.2. Praktinis-kūrybinis darbas – konkurse dalyvaujanti klasė (visi kartu) atlieka praktinį-kūrybinį darbą ir sukuria savo interaktyvų testą apie 1922 m. rugpjūčio 1 d. ir 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijas. Testą konkurso dalyviai turi pateikti iki paskutinės konkurso dienos (t.y. 2022 m. spalio 10 d.)
3.3. Norint dalyvauti konkurse būtina įvykdyti abi konkurso užduotis.

4. PRAKTINIO-KŪRYBINIO DARBO REIKALAVIMAI IR PATEIKIMAS

4.1. Informacija apie užduoties turinį: kiekviena klasė komisijai pateikia ne daugiau kaip vieną grupinį praktinį-kūrybinį darbą, leidžiantį geriau pažinti 1922 m. rugpjūčio 1 d. ir 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijas. Klausimų skaičius pasirenkamas, tačiau ne daugiau nei 12 klausimų.
4.2. Pateikimo formos neribojamos, tačiau rekomenduojamos interaktyvios.
4.3. Informacija apie atsiuntimą vertinimui: laiško temoje įrašykite: konkursui „Konstituciniu keliu“, teksto laukelyje nurodykite šią informaciją: mokyklos pavadinimą, klasę, moksleivių skaičių, pagrindinę testo idėją. Klasės praktinį-kūrybinį darbą siunčia I etape kartu su moksleiviais dalyvavęs mokytojas el. paštu registracija.vpc@prezidentas.lt.

5. KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS

5.1. Konkurso komisija: Konkurso komisiją sudarys Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 7 atstovai.
5.2 Konkurso vertinimo sistema:
5.2.1. I-ąjį konkurso etapą įveikusi klasė gauna pusę balų sumos – 50 iš 100.
5.2.2. II-ąjame konkurso etape klasė gali surinkti dar 50 balų.
5.3. Konkurso komisijos nariai darbus vertins pagal tris kriterijus: turinį, kūrybiškumą, pateikimo formos interaktyvumą.

6. KONKURSO APDOVANOJIMAI

6.1. Konkurso apdovanojimai – kiekviena konkurse dalyvavusi klasė gali pelnyti vieną iš šių vietų:
6.1.1. I vieta – klasė, kurios testą komisija įvertino kaip interaktyviausią, ir kaip pateikusią geriausią turinį. Tai klasė surinkusi daugiausiai balų.
6.1.2. II vieta –  2 klasės, kurių testą komisija įvertino kaip interaktyviausią pateikimo formą arba kaip pateikusią geriausią turinį.
6.2. Prizai: visos trys klasės, pelniusios vieną iš prizinių vietų, laimės LRPK Valstybės pažinimo centro atvykimą į mokyklą. Valstybės pažinimo centro apsilankymo metu nugalėtojai bus pakviesti pirmieji sužaisti interaktyvų žaidimą lentoje „Konstituciniu keliu“, apdovanoti Valstybės pažinimo centro prizais ir diplomais. Taip pat iš kiekvienos laimėtojų klasės vienas testo klausimas bus patalpintas polapyje https://k100.pazinkvalstybe.lt, nurodant autorystę.
6.3. Ekskursijų ir susitikimų datos suderinamos atsižvelgiant į nugalėtojų ir juos priimančių organizacijų galimybes, tačiau turi įvykti spalio 24–28 dienomis.

7. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

7.1. Konkurso organizatorius turi teisę konkurso metu keisti ir pildyti šiuos nuostatus, apie tai informuodamas konkurso dalyvius Valstybės pažinimo centro polapyje ir „Facebook“ paskyroje.
7.2. Visais, nuostatose neaprašytais klausimais, kviečiame susisiekti el. paštu registracija.vpc@prezidentas.lt. 

Testą teisingai atliko jau 575 piliečiai